Disclaimer

 

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op mijn website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Ik span mij in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

 

Happy Crafting Venlo aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

 

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Ik span mij in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Happy Crafting Venlo of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Happy Crafting Venlo. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Happy Crafting Venlo.